SAIPEM - Karimun Island Diesel Storage Tank
  Customer : PT.SAIPEM INDONESIA (ENI), Year : -.